V250_1

Chai 250ml
Dung tích tràn: 250ml
Cổ : Ø28
Trọng lượng : 18g
Chiều dài : 15cm
Chiều rộng : 4,5 cm
Kích thước decal tối ưu : Decal tròn: 3x3cm; Decal chữ nhật: 3x5cm; 3x7cm ;3x9cm

Chai 250ml
Dung tích tràn: 250ml
Cổ : Ø28
Trọng lượng : 18g
Chiều dài : 15cm
Chiều rộng : 4,5 cm
Kích thước decal tối ưu : Decal tròn: 3x3cm; Decal chữ nhật: 3x5cm; 3x7cm ;3x9cm

Comments

comments

Both comments and trackbacks are currently closed.